Conform de toepasselijke wet- en regelgeving is E-globalcom.net verplicht u te informeren over het gebruik van cookies op zijn website. Het gebruik van cookies is essentieel voor de werking van onze website. Om deze te kunnen gebruiken, worden cookies opgeslagen. U kunt te allen tijde cookies van deze website verwijderen of blokkeren, maar in dat geval zullen bepaalde delen van de website niet optimaal functioneren.

  • De to-taalservice van E-globalcom.net 3/6

    Klik op een vak in de zeshoek om meer te lezen over elk van onze diensten

Copywriting / rewriting

Tussen creatief vertalen en copywriten loopt geen haarscherpe grens. In beide gevallen is het zaak een vlotte, overtuigende tekst te schrijven. Alleen het vertrekpunt is anders.


Bij copywriting is er strikt genomen geen basistekst. Inderdaad, zoals het woord zegt, schrijft een copywriter copy.
Is er wel een basistekst, maar overtuigt die niet, dan kan rewriting een oplossing bieden: de tekst wordt herschreven zodat deze beter beantwoordt aan de doelstellingen. Als je je gedachten zelf al neerschrijft in een basistekst, vermijd je nog tijd te moeten vrijmaken voor een uitgebreide briefing. 

  • Copywriting: creatief schrijven op basis van briefing
  • Rewriting: basistekst creatief herschrijven